Pumpička

    PopisKe každé řádné instalaci ocelových kotev patří dodržování intalačních instrukcí a používání drobného příslušenství. Je to nutné zejména z toho důvodu, aby kotvy po instalaci měly požadovanou únosnost nebo deklarovanou únosnost udanou výrobcem.  Pumpička je naprosto nezbytná pro vyčistění otvoru po vyvrtání. Únosnost kotev vložených do otvoru plného prachu a nečistot je zcela mimo deklarované hodnoty únosnosti.